معرفی زبان آموز

با تکمیل فرم زیر، به ازای معرفی هر یک از دوستان و آشنایان خود، مبلغ 20.000 هزار تومان برای ثبت نام ترم آینده خود تخفیف خواهید گرفت


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی معرف را بنویسید. نام و نام خانوادگی معرف را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام و نام خانوادگی (زبان آموز جدید) را بنویسید. نام و نام خانوادگی (زبان آموز جدید) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل (زبان آموز جدید) را بنویسید. شماره موبایل (زبان آموز جدید) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...