درخواست امتحان جایگزین


تاریخ امتحان جایگزین ترم زمستان 2 

روز پنجشنبه 24 بهمن 

ساعت 19:30 در شعبه پسرانه


  • {{value}}
تاریخ ثبت درخواست را بنویسید. تاریخ ثبت درخواست را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ ثبت درخواست معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1399/04/25
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام پدر را بنویسید. نام پدر را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

روز و ساعت امتحان به این شماره اطلاع رسانی خواهد شد

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
تومان
مبلغ را بنویسید.
درگاه پرداخت را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...