متن آماده پیامک ها

راهنما :

در هر پیام بجای *** نام زبان آموز درج گردد .

عبارت های ( داخل پرانتز ) بسته به زمان و نوع پیام قابل تغییر است .


عنوان پیامک : غیبت

زبان آموز گرامی *** ؛ شما در جلسه امروز حضور نداشته اید

تکالیف :

موسسه فرهنگی آموزشی ویستا

click-here.ir


عنوان پیامک : بدهی شهریه

زبان آموز گرامی *** ؛ لطفا جهت پرداخت بدهی شهریه کلاس به آموزشگاه مراجعه و یا از طریق لینک زیر ، اقدام به پرداخت آنلاین شهریه نمایید .

click-here.ir


عنوان پیامک : امتحان جایگزین

زبان آموز گرامی *** ؛ شما در امتحان پایان ترم حضور نیافته اید ، لطفا جهت درخواست شرکت در امتحان جایگزین از طریق لینک زیر اقدام نمایید .

موسسه فرهنگی آموزشی ویستا

click-here.ir


عنوان پیام : اطلاع رسانی امتحان جایگزین

زبان آموز گرامی *** ؛ امتحان جایگزین ترم ( زمستان 1 ) در روز ( پنجشنبه 24 بهمن ماه ) ساعت ( 19:30 ) در ساختمان شعبه پسرانه برگزار خواهد شد .

وضعیت پرداخت شما : ( اینترنتی - تایید شده )

موسسه فرهنگی آموزشی ویستا

click-here.ir


عنوان پیامک : ثبت نام نشده ها

زبان آموز گرامی *** ؛ شما تا کنون برای ترم آینده ثبت نام نکرده اید ، لطفا به آموزشگاه مراجعه و یا از طریق لینک زیر جهت ثبت نام آنلاین اقدام نمایید .

موسسه فرهنگی آموزشی ویستا

click-here.ir


عنوان پیامک : وضعیت درسی

زبان آموز گرامی *** ؛ وضعیت درسی شما در جلسات اخیر ( ضعیف ) ارزیابی گردیده است ، لطفا جهت بررسی های تکمیلی به آموزشگاه مراجعه فرمایید .

موسسه فرهنگی آموزشی ویستا

click-here.ir


عنوان پیامک : عودت شهریه

زبان آموز گرامی *** پیرو درخواست شما ؛ مبلغ *** تومان بابت عودت شهریه به حساب اعلام شده توسط شما با مشخصات زیر واریز شد .

نام صاحب حساب : *** تاریخ تراکنش : *** زمان تراکنش : *** شماره تراکنش : ***

استفاده شما از خدمات آموزش اینترنتی در شبکه های اجتماعی ویستا در لینک زیر همچنان رایگان خواهد بود .

موسسه فرهنگی آموزشی ویستا

click-here.ir