درباره ما


شعبه پسرانه :   02166819992  - 02166826702
آدرس : میدان الغدیر ، انتهای کوچه لطیفیان ، کوچه اسلامی ، پلاک 28

شعبه دخترانه :   02166813020   -  02166782481                                                                                

 مجوز فعالیت شعبه پسرانه