درباره ما


شعبه پسرانه :   02166819992
آدرس : میدان الغدیر ، انتهای کوچه لطیفیان ، کوچه اسلامی ، پلاک 28

شعبه دخترانه :   02166291068
آدرس : بلوار الغدیر ، بالاتر از بانک ملت ، کوچه سینا ، پلاک 2

                                                                                    

 مجوز فعالیت شعبه پسرانه