تهران ، میدان الغدیر ، کوچه لطیفیان ، پلاک 4 ، طبقه اول ، واحد 1 و 2
info@vistaedu.ir
02166813020
ورود به پورتال

لینک های واحد اداری


.

تخفیف ها

( نحوه استفاده از کارت تخفیف ویستا در لینک مربوطه و کد پشت کارت قابل مشاهده است )

عنوان
صادر کننده مجاز
درصد / کارت
پرداخت کامل
همه پرسنل
کارت تخفیف ویستا
همسایه ویستا
همه پرسنل
50 %
مدیریت
مدیر شعبه
متغیر
دو فرزند
همه پرسنل
15 %
زبان آموز برتر
همه پرسنل
کارت تخفیف ویستا
ویدیو برتر
همه پرسنل
کارت تخفیف ویستا
مکاتبه ایمدیر شعبه60 %
باشگاه مشتریان وفادار
پارسا نوری
کارت تخفیف ویستا