تهران ، میدان الغدیر ، کوچه لطیفیان ، پلاک 4 ، طبقه اول ، واحد 1 و 2
info@vistaedu.ir
02166813020
ورود به پورتال

چارت آموزشی دوره Family and Friends

Units
Level
Book
Term
02 <- 01
05 <- 03
09 <- 06
FSA
FSB

FSC
01
02

03
05 <- ST
10 <- 06
15 <- 11
S+
F1A
F1B

F1C
F1P
04
05

06
07
05 <- ST
10 <- 06
15 <- 11
S+
F2A
F2B
F2C
F2P
08
09
10

11
05 <- ST
10 <- 06
15 <- 11
S+
F3A
F3B

F3C
F3P
12
13
14
15
04 <- ST
08 <- 05
12 <- 09
15 <- 13
S+
F4A
F4B

F4C
F4D
F4P
16
17
18
19
20