تهران ، میدان الغدیر ، کوچه لطیفیان ، پلاک 4 ، طبقه اول ، واحد 1 و 2
info@vistaedu.ir
02166813020
ورود به پورتال

برنامه ترم های 1402

برنامه کلاس های موسسه زبان ویستا در سال 1402

نام ترم
تاریخ
شروع
تاریخ
پایان
فاصله ترم
وضعیت
بهار 1
01/19
02/21
6 روزقطعی
بهار 202/30
04/03
6 روز
قطعی
تابستان 1
04/17
05/16
6 روز
غیر قطعی
تابستان 2
05/28
06/27
14 روز
غیر قطعی
پاییز 1
07/15
08/15
6 روز
غیر قطعی
پاییز 2
08/27
09/27
6 روز
غیر قطعی
زمستان 1
10/09
11/11
6 روز
غیر قطعی
زمستان 2
11/23
12/23
نوروز 1403
غیر قطعی