Photo:
1) قویاَ دلالت به مواردی داره که توسط دوربین عکسی گرفته شده باشه..

2) رسمی تر از picture بوده و بیشتر از picture و image برای بیان تصویر یک خبر، متن و ... به کار برده میشه..

3) همچنین در مواردی که تصویری به صورت حرفه ای شکل گرفته باشه از این کلمه استفاده میشه..

Picture:

1) این مورد هم در مورد تصویری که توسط دوربین گرفته شده به کار برده میشه...

2) برای مواردی مثل نقاشی از picture استفاده میشه...

3) به طور کلی picture از photo و image .پرکاربردتر هست و اغلب به جای اونها به کار برده میشه..

Image:

1) این مورد هم به تصویری که توسط دوربین گرفته شده دلالت می کنه ولی بیشتر در مورد مواردی که شکل انتزاعی دارن دلالت می کنه.. (مثلا به آسمان نگاه می کنین و تصویر ابری که به شکل قلب هست را مشاهده می کنید)...

2) برای تصاویر گرفته شده توسط دوربین بیشتر از image استفاده میشه..