يک ديکشنری انگليسی به انگليسی کلمات ترجمه نشده‌اند، بلکه به زبان انگليسی توضيح داده شده‌اند، بنابراين استفاده‌ی منظم از اين نوع ديکشنری‌ها باعث می‌شود بطور خودکار گرامر و لغات را بخاطر بسپاريد... آنها فايده‌ی ديگری هم برای شما دارند و آن اينست که هنگامی که يک لغت را در ديکشنری جستجو  می‌کنيد ممکن هست با کلمات تازه‌تری هم مواجه شويد و بدين ترتيب در يک زمان چند لغت را فرا می‌گيريد.

بطور کلی يک ديکشنری  خوب بايد اطلاعات زير را به شما برساند:


 • توضيح معنی هر لغت به انگليسی
 • تلفظ صحيح لغت از طريق علائم فونتيک (ترجيحاً با روش IPA)
 • نوع کلمه (صفت، فعل، قيد، اسم و...)
 • ويژگی‌های دستوری يا گرامری كلمه (مثلاً قسمتهای دوم و سوم فعل، قابل شمارش يا غيرقابل شمارش بودن يک اسم و...)
 • ترتيب قرارگيری لغات (مثلاً do homework و نه make homework)
 • جملات نمونه برای هر لغت
 • کلمات هم معنی و متضاد (بعضی از لغات)


يک ديكشنری خوب علاوه بر اطلاعاتی كه بايد به شما برساند، بايد از ويژگيهای زير هم برخوردار باشد:


 • توضيح معنی هر لغت بايد نحوه‌ی به کار بردن هر لغت را برای شما بيان کند.  بطور کلی تعاريف طولانی تر بهتر هستند، چونکه اطلاعات بيشتری را به شما انتقال می‌دهند...
 • بايد هر دو تلفظ آمريکايی و بريتانيايی را داشته باشد...
 • متداول‌ترين اصطلاحات و افعال چند قسمتی آورده شده باشد.
 • خوب است که از تصاوير نيز استفاده شده باشد. گاهی يک تصوير را می‌توانيد بهتر از يک تعريف درک کنيد...