ساختار زمان حال کامل (Present Perfect Tense)

زمان حال کامل  یا همان "Present Perfect Tense" از حالت ساده‌ی فعل کمکی “Have” یا اگر فاعل سوم شخص باشد از “Has”، به‌علاوه‌ی قسمت سوم افعال اصلی یا همان Past Participle ساخته می‌شود. علی رغم اسمی که برای این زمان در نظر گرفته شده است، زمان حال ساده در واقع بیانگر اطلاعاتی از چیزی یا کسی یا حالتی است که گذشته دستخوش تغییراتی شده است. در واقع این زمان شامل هر نقطه‌ی غیر مشخص از زمان پیش از «الان» است. معادل فارسی که برای این زمان در نظر گرفته می‌شود همان ماضی نقلی است. با هم به چند مثال نگاهی می‌اندازیم.

 

I have seen that movie already.

من پیش از این، آن فیلم را دیده‌ام.

They have decided where they want to go for their honeymoon.

آن‌ها تصمیم گرفته‌اند که برای ماه‌عسل خود به کجا بروند.

John has lied to us too many times.

جان بارها و بارها به ما دروغ گفته است.

 

تفاوت زمان حال کامل با گذشته‌ی ساده

خب شاید از خودتان بپرسید با چنین تعریفی از رمان حال کامل، این زمان با گذشته ساده چه تفاوتی دارد! یکبار دیگر می‌گویم که زمان حال کامل بیانگر رویدار یا حالت یا فعلی در زمانی نامشخص از گذشته است. این در حالی است که اگر رویداد، حالت یا فعلی در نقطه‌ای مشخص از زمان گذشته اتفاق بیفتد، برای مثال «شب گذشته»، «دو سال پیش» یا «دیروز»، بایستی از زمان گذشته ساده استفاده کنیم. به چند مثال قیاسی نگاهی می‌اندازیم تا تفاوت این دو زمان را بهتر متوجه شوید.

Correct: I saw Titanic on TV last night.

Incorrect: I have seen Titanic on TV last night.

Correct: She went to Prague when she was a little girl.

Incorrect: She’s been to Prague when she was a little girl.

زمانی که می‌گوییم “I have seen Titanic” در واقع داریم اطلاعی کلی در مورد چیزی که در هز زمانی پیش از الان اتفاق افتاده است ارائه می‌دهیم. در واقع در زمان حال کامل تمرکز بر روی دیدن فیلم تایتانیک در زمانی نامشخص در گذشته است. اما اگر این تمرکز از فعل به زمان فعل تغییر کند، یعنی زمان فعل آن مشخص باشد دیگر نمی‌توان از زمان حال کامل استفاده کرد و در این صورت بایستی از زمان گذشته ساده برای بیان آن بهره جست. خب حالا دوباره این دو زمان را در مثال با هم بررسی می‌کنیم.

She’s been to Prague.

(استفاده از زمان حال کامل برای بیان یک اتفاق در زمانی نامشخص از گذشته زندگی او)

She went to Prague when she was a little girl.

(استفاده از زمان گذشته برای بیان اتفاقی در زمانی مشخص در گذشته)

 

حال کامل؛ آنچه از گذشته تا به حال صادق است

در زبان انگلیسی، برای بیان رویداد، حالت یا فعلی که در گذشته شروع شده است و تا زمان حال ادامه پیدا کرده باشد از زمان حال کامل بهمراه دو حرف اضافه “for” و “since” استفاده می‌کنیم. از حرف اضافه “For” برای مشخص کردن دوره زمانی منتج به زمان حال استفاده می‌شود و از حرف اضافه “Since” برای بیان شفاف زمان شروع فعل در گذشته. بیایید با هم به مثال‌های زیر نگاهی بیندازیم.

I can’t belive Jenny has lived in Dubai for 10 years.

He has had that car since he was in high school.

We’ve known each other (for) our whole lives, but we’ve only been friends since 2006.

 

درست است که در این مثال‌ها زمان کاملا مشخص است اما آنچه سبب می‌شود از زمان حال کامل در این جملات استفاده کنیم این است که اتفاقات، حالات و افعال در این جملات از گذشته آغاز و تا به حال ادامه پیدا کرده‌اند. در واقع زمان حال کامل  دو کاربرد اصلی دارد که تا به الان به آن‌ها اشاره شد: برای بیان اتفاقات، حالات و افعالی که در گذشته نامشخص انجام شده‌اند و اثرشان در حال باقی است و برای اتفاقات، حالات و افعالی که در زمانی مشخص در گذشته آغاز و تا حال ادامه پیدا کرده باشند از زمان حال کامل استفاده می‌شود.

دو حرف اضافه “for” و “since” در واقع زمان گذشته را به زمان حال متصل می‌کنند. توجه داشته باشد که اگر سه مثال آخر را با ساختار زمان گذشته ساده بکار ببریم، حرف اضافه “for” معنای خود را ازدست می‌دهد و دلالت کننده بر دوره‌ زمانی رویداد، حالت یا فعل تا قبل از به پایان رسیدن آن خواهد بود. برای اینکه مسئله برایتان روشن‌تر شود به مثال زیر توجه کنید.

I can’t believe Jenny lived in Dubai for 10 years.

خب منظور این جمله این است که جنی ۱۰ سال در دبی زندگی کرده اما در حال حاضر دیگر در دبی زندگی نمی‌کند. این در حالی است که همتای این جمله با ساختار حال کامل بیان کننده این است که جنی از ۱۰ سال پیش در دبی زندگی می‌کرده است و تا همین الان نیز در دبی زندگی می‌کند.

 

حال کامل؛ پیش از حال اما نه چندان دور

دو تا جمله‌ی “I lost my keys” و “I’ve lost my keys" را در نظر بگیرید. اگر این جملات را خارج از متن و به خودی خود در نظر بگیریم می‌توان گفت که جمله اول با زمان گذشته ساده اشتباه است. زیرا برای بیان رویداد یا فعلی در گذشته نیاز به زمان مشخصی داریم؛ برای مثال باید گفت “I lost my keys yesterday”. البته جمله اول می‌تواند در جواب سوالی مانند  “why are you late?”‌ درست باشد. پس بیاد داشته باشید اگر سوالی در کار نبود یا زمان خاصی در گذشته مشخص نبود بایستی از زمان حال ساده استفاده کنید. با استفاده از جمله “I’ve lost my keys” این معنا را القا می‌کنیم که کلیدها را در زمانی پیش از حال و نه چندان دور  گم کرده ایم.

خب بیایید یک مثال دیگر را از این وجه کاربردی زمان حال کامل مورد بررسی قرار دهیم.

Would you like a coffee?

No, thanks, I’ve had one.

خب جمله پاسخ بیانگر این است که فرد در زمانی قبل از مطرح شدن سوال و نه چندان دور از زمان حال قهوه نوشیده است. از طرفی در این دو جمله تاکیدی بر زمان وجود ندارد بلکه تمرکز بر روی فعل نوشیدن قهوه است. در واقع در کاربری زمان حال کامل  زمان اهمیت چندانی ندارد بلکه فعل حائز اهمیت است. در صورتی که زمان مورد بحث باشد باید از زمان گذشته ساده استفاده کرد. دلیل اینکه این موضوع را تکرار می‌کنم این است که کاملا تفاوت این دو زمان برای شما روشن شود.

دوتا مثال دیگر از این بخش برای شما آماده کرده‌ام. فرض کنید به خانه می‌رسید و مادرتان از شما می‌پرسد: "غذا برایت گرم کنم؟" و شما پاسخ می‌دهید: "نه تازه غذا خورده ام" از این جمله شما این معنی برمی‌آید که به تازگی غذا خورده‌اید اما مهم نیست چه زمانی چون مادرتان از شما در مورد این که کِی غذا خورده‌اید سوال نپرسیده است بلکه فقط می‌خواهد بداند غذا خورده‌اید یا نه؟ در واقع اهمیت فعل غذا خوردن به نسبت زمان خوردن غذا بیشتر است.

 

ساختار جملات سوالی در زمان حال کامل

برای سوالی کردن ساختار زمان حال کامل کافی است جای فعل کمکی “Have” یا “Has” را با فاعل جمله تعویض کنید. به مثال‌های زیر توجه کنید.

“Have you seen this movie?”

“Has she heard any news?”

“Have they started the movie yet?” 

ساختار جملات سوالی منفی در زمان حال کامل

برای طرح سوالات منفی در زمان حال کامل علاوه بر جابجایی جایگاه فعل کمکی و فاعل در جمله بایستی از کلمات منفی مانند “not” یا “never” استفاده کنید. کاربرد اینگونه جملات زمانی است که شمال در واقع با مطرح کردن سوالتان انتظار دارید جواب مثبت باشد. به مثال‌های زیر توجه کنید.

“Have you never seen the movie?”

“Has she not heard any news?”

نکته‌ای که باید به آن دقت داشته باشید این است که می‌توان “not”‌ را بلافاصله بعد از “Have” یا “Has” آورد اما کلمه “never” این قابلیت را ندارد؛ این کلمه از قیدها تکرار است و جایگاه آن قبل از فعل اصلی یا بعد از فعل کمک است:

“Haven’t they started the movie yet?”

“Hasn’t his license expired?”

طرح سوال با کلمات سوالی

برای سوالی کردن جملات با ساختار زمان حال کامل ابتدا کلمات سوالی را در اول جمله قرار می‌دهیم و سپس ساختاری که برای سوالی کردن جملات حل کامل گفتیم را رعایت می‌کنیم؛ یعنی جای فعل کمکی با فاعل عوض می‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید.

When have you been in Italy?

Where has she gone?

What’ve they done?

همین سوالات می‌توانند در قالب منفی هم مطرح شوند. به چند مثال در ادامه توجه کنید.

Which book have you not read?

Why haven’t you eaten your dinner yet?

Have got and has got

به عبارات Have got و Has got‌ دقت کنید؛ این دو عبارت ساختاری کاملا یکسان با ساختار زمان حال ساده دارند اما در واقع معنایی کاملا مشابه با زمان حال سده دارند. این دو عبارت در واقع بیانگر مالکیت هستند؛ همان معنای رسمی و اولیه داشتن. منتها کلمه got برای تاکید بیشتر به دنبال have و has‌ آورده می‌شود. به مثال‌های زوج در ادامه توجه داشته باشید.

I have got three classes on Monday.

I have three classes on Monday.

 

I hear she’s got lots of money.

I hear she has lots of money.

 

You’ve got a lot of nerve coming here.

You have a lot of nerve coming here.

 نکته قابل توجه این است که در مثال‌‎های فوق فعل “Have” و “Has” به معنای «داشتن» هستند که از افعال مالکیت یا حالت “Possession” است. اما فعل “Have” می‌تواند به معنای تجربه کردن یا خوردن نیز باشد و در واقع اکشنی را نشان دهد؛ دراین صورت نمی‌توان have/has را با  have/has got‌ هم معنی دانست و جایگزین کرد. به دو مثال زیر توجه داشته باشید.

Correct: I have breakfast every morning.

Incorrect: I’ve got breakfast every morning.

برای بکار بردن فعل “Get” در ساختار زمان حال کامل باید از “gotten” استفاده کنیم  این فعل در این شمایل معنای دریافتن و حصول کردن می‌دهد و نباید از این فرم برای بیان مالکیت استفاده کرد:

I’ve gotten word that my father is ill.

He’s gotten a lot of positive feedback about his performance.

نکته قابل توجه دیگر این است که have/has gotten‌ را بیشتر امریکایی‌ها مورد استفاده قرار می‌دهند و بریتانیایی‌ها کمتر از این ترکیب برای بیان جملاتشان وام می‌گیرند. به هر حال این ترکیب یه ترکیب غیررسمی است و بهتر است بسته به متنی که می‌نویسید یا محیط و شخصی که با آن صحبت می‌کنید از کلمات رسمی‌تری استفاده کنید.