مکالمه انگلیسی با یک توریست از جذابترین بخش های یادگیری مکالمه انگلیسی می باشد و بهمین دلیل بسیاری از افرادی که درحال یادگیری مکالمه انگلیسی هستند ،علاقه فراوانی به مکالمه انگلیسی با یک توریست را دارند.

 

 Hello sir,I’m Ali and nice to meet you, welcome to Iran, where do you come from?

سلام  آقا من علی هستم، از دیدنتان خوشحالم ،،به ایران خوش آمدید، شما اهل کجا هستید؟

Oh, thanks,nice to meet you too, I am Jack from America، this is my first visit to Iran

اوه، ممنونم، منم از دیدنتون خوشبختم، من جک اهل آمریکا هستم، این اولین دیدار من از ایران است.

Seriously? So what do you think about Iran?

جدا؟ خب نظرتون درباره ایران چیه؟

Well, Iran is a big and beautiful country with kind and cool people, you know most people would like to talk to me and wonder what do I think of Their country! That sounds interesting to me

خب ایران کشوری بزرگ و زیباست با مردمانی مهربان و خونگرم، میدونید، بیشتر مردم مایل هستن باهام حرف بزنند وکنجکاو هستن که نظرم در مورد کشورشون چیه! این برای من جالبه.

right, as Iranians would like to communicate with people from other countries , want to know your comment. How can I help you?

درسته، ازاونجایی که ایرانی ها به ارتباط با دیگر ملل علاقه مند هستند، مایلن که نظرت رو بدونن، چه کمکی میتونم بهتون کنم؟

Erm, I would like to know about tourist cities of Iran

امم، مایلم درباره شهرهای توریستی ایران بدونم.

Of course, Isfahan is an ancient and beautiful city that situated in the center of Iran

البته، اصفهان شهری باستانی وزیباست که در مرکز ایران واقع شده است.

What’s the weather like in Isfahan?

آب وهوای اصفهان چطور است؟  

It’s warm and dry.

آب وهوایش گرم و خشک است.

What are the most attractive spots in Isfahan?

جذاب ترین نقاط گردشگری در اصفهان چه هستند؟

Well, It’s a tourist center and has many tourist attractions and buildings of historical interest including thirty-three bridges, khaju bridge, vank church, forty columns (chehel sotoun), Ali Qapu palace,  hasht behesht palace Naqsh jahan square and several shrines

خب، این یک مرکز توریستی(گردشگری) است و جاذبه های گردشگری زیادی دارد شامل: سی وسه پل، پل خواجو، کلیسای وانک، چهل ستون، کاخ عالی قاپو، کاخ هشت بهشت، میدان نقش جهان وچندین آرامگاه.

Oh, that sounds fantastic

اوه، این خارق العادس.